Arrestasjonene av jødiske kvinner og barn i Oslo og Aker de siste tolv timene er utført av omtrent 300 mann, inkludert 100 fra beredskapstroppen, 60 fra kriminalpolitiet, 60 fra Hirden og 30 fra germanske SS Norge. (26.11.1942)