Styrmann Anker Øresland fra Høvåg omkommer når det panamanske skipet SS El Lago blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Island til USA. Øresland har tidligere overlevd en torpedering i 1941. (11.11.1942)

Åtte norske MTB-er blir stasjonert ved Lerwick på Shetland. De skal ha den norske vestkysten som operasjonsfelt og angripe tysk og tyskkontrollert skipstrafikk. Båtene er nybygde, er på 110 tonn og gjør 32 knop. Hver MTB har en besetning på 26 mann. (11.11.1942)

Den første listen over beslaglagte jødeformuer offentliggjøres. Samtidig sender Den Midlertidige Kirkeledelse et protestskriv, signert av blant andre Ole Hallesby og en rekke ledere for kristelige organisasjoner, til ministerpresident Quisling, som minnes om at NS’ program omfatter vern av kristendommens grunnverdier.

(11.11.1942)

Den norske legasjonen i Stockholm har oversendt Quisling-regjeringens «Lov om inndragning av formuene tilhørene jøder» til eksilregjeringen i London. Brevet leses av statsminister Johan Nygaardsvold, justisminister Terje Wold, utenriksminister Trygve Lie og konsulent Arne Ording. Hele brevet lyder:

(11.11.1942)