Mens jødiske kvinner og barn blir arrestert i hopetall, redder Sigrid Helliesen Lund og Nic Waal rundt 20 jødiske barn fra barnehjemmet i Holbergs gate i Oslo etter å ha fått følgende beskjed fra en anonym oppringning: «Det blir et stort selskap i kveld. Men det er bare de store pakkene vi skal ha». Barna plasseres i dekning i Asker og føres senere over til Sverige. (25.11.1942)

Politiet får i kveld ordre om en storaksjon i Oslo i morgen tidlig. Det er jødiske kvinner, barn, syke og gamle som skal tas. Enkelte politifolk varsler jøder og visse nøkkelpersoner i motstandsbevegelsen om det som skal skje. Dette utløser hektisk aktivitet: Folk haster avgårde til jødiske adresser, spesielt i Oslo-området. (25.11.1942)

Knut Rød får beskjed av Karl Marthinsen om å organisere ytterligere arrestasjoner av jøder i Oslo. Dagen i dag brukes til å sette opp lister over hvem som skal arresteres. (25.11.1942)

Jødiske kvinner og barn samt innlagte jøder på sykehus blir arrestert. Jødiske menn er i hovedsak arrestert for noen uker siden. Eldre menn, som etter ordre fra Quisling ble frigitt tidligere i måneden, blir arrestert på nytt. (25.11.1942)

DS Donau rekvireres av tyskerne for deportering av jøder. Gestaposjef Hellmuth Reinhard melder til Adolf Eichmanns kontor i Berlin at en skipslast jøder skal sendes til Stettin. Bildet viser Donau liggende ved kai i Oslo. (25.11.1942)

Leder for «kontoret for jødespørsmål», SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner, gir statspolitisjef Karl Marthinsen beskjed om at alle jøder med J i sine legitimasjonskort og deres familier skal «evakueres» og at skip skal skaffes for denne transporten. Avgang skal være fra Oslo 26. november klokken 15:00. Wagner og Marthinsen planlegger aksjonen i et møte på kvelden sammen med flere representanter fra statspolitiet. Som resultat av møtet intensiveres arrestasjonene av jødiske kvinner og barn, i tillegg til de menn som allerede er arrestert. (24.11.1942)

Politiet i Trondheim får ordre om å samle de gjenværende jødene i byen og sende dem sammen med jødene på Falstad til Oslo. Ordren kommer fra tysk politi i byen under ledelse av Gerhard Flesch. (24.11.1942)

Den Midlertidige Kirkeledelses protest mot arrestasjonen av de mannlige jødene, forfattet av Ole Hallesby og lederskapet i DMK, leses opp i mange av landets kirker. Protesten har overskriften «Kirkens Hebreerbrev», en tittel som har referanse til Hebreerbrevet i Det nye testamente der de kristne strekker ut en hånd til jødene. I protesten står det blant annet:

(22.11.1942)

Henry Rinnan har et møte med NKPs motstandsbevegelse i Oslo, under dekknavnet Olav Wist. Kontakten er opprettet gjennom Rudolf Rosten i Grong. (22.11.1942)

Avisen Håndslag, som lages i Sverige, finansieres av den norske legasjonen i Stockholm og smugles over grensa til Norge, skriver igjen om at alle mannlige jøder i Norge har blitt arrestert og at kvinnene har blitt pålagt meldeplikt. Avisen skriver også at de arresterte skal sendes «videre på tvangsarbeid, enten i Nord-Norge eller i Polen». (21.11.1942)

Visse personer bruker stor oppfinnsomhet for å få tak i sprit. I Bergen har det i den senere tid gått ut over båtenes spritkompasser; de siste fire nettene er det stjålet en rekke kompasser fra båter ved kaien. (21.11.1942)

Alle landets teatre skal stenges i fire måneder fra 23. november, med unntak av Det Norske Teatret og Chat Noir i Oslo som får fortsette en stund til. Årsaken er brenselssituasjonen i Norge. Kinoer får fortsatt holde åpent. (21.11.1942)

De siste lærerne som har vært på tvangsarbeid i Kirkenes kommer med tog tilbake til Oslo. De er preget av store anstrengelser etter å ha arbeidet i skift, hatt primitivt husvære og utilstrekkelig mat. Lærerne blir møtt av pårørende og kolleger som står langs en passasje fra inngangen og utover på perrongen. Ved ankomsten synger mange pårørende nasjonalsangen, men stanses av andre slik at politiet ikke skal få grunn til å rydde Østbanehallen. (21.11.1942)

20 jødiske menn som i august ble sendt fra Falstad til Nord-Troms for å bygge snøskjermer langs riksveien, sendes nå til Grini. Samtidig blir familiene til de internerte kastet ut av sine boliger og stuet sammen i et par leiligheter. (21.11.1942)

Smørkunder skal, for å bli kvitt køene, henvises til forretningen der de er faste kunder. Der skal smørmerkene stemples. Mange husmødre drøyer fettrasjonen ved å blande poteter i smøret eller margarinen. (21.11.1942)

En gutt ved navn Joseph «Joe» Robinette Biden Jr. blir født i Scranton i Pennsylvania, USA. 78 år senere blir han valgt til ny amerikansk president. (20.11.1942)