Tyskerne har rassia etter russiske fanger som har rømt på Romerike. Helge Karlsen (30) kommer gående på veien et sted tyskerne har tatt oppstilling, og han begynner å løpe når han ser dem. Tyskerne tror det er en russisk rømling og skyter ham. (06.11.1942)