World Jewish Congress har sendt et brev til utenriksminister Trygve Lie i London og ber om at radiosendingene fra London skal inneholde appeller til Norge om å redde jødene. Lie avslår dette et par dager senere: «Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge.» Brevet fra World Jewish Congress inneholder også beskrivelser av forfølgelsene i de enkelte okkuperte områdene. (27.11.1942)