DS Gunda av Farsund/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt nordøst for Durban i Sør-Afrika. Av besetningen er det bare åtte indere som redder seg på en flåte. De øvrige omkommer: Fire nordmenn, en polakk, en svenske og 32 asiatiske mannskaper. (19.11.1942)

Rundt 20 jøder fra Grini deporteres med lasteskipet MS Monte Rosa. De fleste i denne transporten ble arrestert i august og september. På denne turen er det i alt 223 fanger fra Norge sammen med 700 tyske soldater. Ingen av jødene overlever. (19.11.1942)

Et klipp fra NS-avisa Fritt Folk, som handler om meldeplikten for jøder, blir oversendt fra legasjonen i Stockholm til eksilregjeringen i London. På dette tidspunktet er jødiske menn over 15 år arrestert, jøders formuer er beslaglagt og jødiske kvinner er pålagt daglig meldeplikt hos nærmeste politimyndighet. (19.11.1942)

Operasjon Freshman: To Halifax-bombefly som tauer hvert sitt glidefly kommer inn over Norge med britiske ingeniørsoldater om bord. Soldatene skal droppes i nærheten av Møsvatn, der de fire karene fra Kompani Linge er forberedt på å ta imot dem. Målet er sabotasje mot Norsk Hydros anlegg på Vemork. Flyene begynner imidlertid å ise og må etter hvert gjøre vendereis. Det ene trekkflyet og begge glideflyene styrter ved Lysefjorden, ved Egersund og i Hæstadfjellet. Til sammen dør 41 personer i denne mislykkede aksjonen. Enkelte overlevende blir drept av tyske soldater som finner dem. Den norske «Grouse»-gruppen må dermed tilbringe lang ventetid på sitt skjulested på Hardangervidda. De overlever vinteren hovedsakelig på reinsdyr, inkludert mageinnhold som de varmer opp under tilnavnet «gørr». Dette blir etter jul supplert med litt smør, mel, sukker og poteter. (19.11.1942)