I løpet av morgentimene blir flere hundre jøder i alle aldre – omtrent 302 menn, 188 kvinner og 42 barn – overlevert til tyskerne ved Oslo havn før de deporteres til Stettin med DS Donau. Skipet skal avgå klokken 14:55. Etter dette fraktes de videre til Auschwitz, og bare ni menn fra denne transporten overlever krigen. En stor folkemengde med tilskuere har samlet seg på kaia når Donau lastes opp. Blant annet ser forfatteren Gunvor Hofmo hennes venninne Ruth Maier forsvinne. (26.11.1942)