I en rapport fra pressekontoret ved Stockholmslegasjonen gis en beskrivelse av arrestasjonene av jødene: «Antakelig er det i Oslo arrestert mellom 300 og 400. Ikke så mange var gått i dekning som fra først av antatt.» Videre: «Ifølge et forlydende skal mannlige jøder over 65 år slippe ut igjen». (16.11.1942)

Det skjer stadig ulykker på grunn av blendingsforskriftene. I Risør har to personer i mørket gått utenfor kaien og havnet i sjøen, men heldigvis ble begge reddet. Myndighetene innskjerper nå bestemmelsene om at alle fremspring og hindringer – trapper, rekkverk, trær, hushjørner m.v. – skal merkes tydelig med hvit maling. Unnlatelse av å gjøre dette medfører straffeansvar. (16.11.1942)