Korvetten Montbretia fra den norske marinen synker etter to torpedotreff mens den seiler i konvoi i Nord-Atlanteren. Harald von Krogh Nilsen fra Bergen er én av de 47 som omkommer. 27 mann overlever. Korvetten har vært i kamp med tyske ubåter i to døgn. (18.11.1942)

MS Tortugas av Tønsberg blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Barbados, på reise fra Calcutta og Table Bay til Trinidad og Clyde med stykkgods. Ingen blir skadet, men maskinsjefen tas som fange. (18.11.1942)

I ly av nattemørket har patruljefartøyet Bodø nærmet seg Jøssingfjorden. For andre gang skal man forsøke å ilandsette en styrke på 30 Linge-karer som skal kapre en fiendtlig konvoi som ligger ved Abelsnes. Fartøyet blir imidlertid anropt med blinksignaler fra en kystvaktstasjon, og kapteinen går ut fra at Bodø har blitt oppdaget. Ilandsetting blir derfor umulig, og Bodø må nok en gang gjøre vendereis. (18.11.1942)