Innenriksdepartementet kunngjør at det skal rekvireres et visst antall gummistøvler fra norske mannlige borgere over 18 år til bruk i den tyske forsvarsmakt. Rekvireringen omfatter personer i landets byer og større herreder, unntatt Nord-Trøndelag og Nord-Norge. De som har brukbare gummistøvler av størrelse 41 og oppover skal gi melding om dette til hjemstedets ordfører. Fritatt for ordningen er bønder, fiskere og skogs- og jordbruksarbeidere. De tyske myndigheter yter betaling etter skjønn. Rolf Strømsheim fra Ålesund skriver i dagboka:

(02.11.1942)

Statspolitiet og Innenriksdepartementet legger ned forbud mot fabrikasjon, salg og bruk av juleservietter med nisser og nisseluer. Vedtaket er truffet med hjemmel i den såkalte merkeforordningen, det vil si bruk av merker og emblemer som kan oppfattes som en demonstrasjon mot makthaverne. Liknende bestemmelser gjelder vanlig omslagspapir. (02.11.1942)

Forsyningsdepartementet skal nå forsøke å skaffe bedre skotøy til barn på landet som har mer enn fem kilometer sammenlagt skolevei. Skoledirektørene har fått en henvendelse fra departementet, og det går nå ut rundskriv til de enkelte kommuner om saken. (02.11.1942)

Grunnet papirmangelen har myndighetene bestemt at menighetsbladene ikke lenger skal komme ut. Antallet fagblader og andre tidsskrifter skal også reduseres betydelig. (02.11.1942)