To norske motortorpedobåter fra Shetland har kommet sigende inn ved Rolvsnes. Det er MTB 626 og MTB 631 som ser etter egnet skjulested. Kjentmann Mons Klubben viser vei, og de legger seg i skjul ved siden av Hisøy. De er på rekognoseringstokt for å senke og lamme tysk båttrafikk. Båtene blir kamuflert, og de setter ut tre vaktposter på forskjellige steder på land. De finner imidlertid ingen passende mål, men blir liggende i noen dager på grunn av dårlig vær. Mens de ligger der, får en av dem en idé om å ta med et juletre til å ha i messa på Shetland. En annen får også en idé om å hente to trær, slik at de kan sende det andre til kong Haakon i London. Dette vekker stort engasjement; først finner de ikke et tre som er fint nok for kongen, men til slutt finner de et feilfritt tre som de tar med seg. Treet blir sendt til London og blir veldig godt mottatt. (27.11.1942)

En konstabel skriver i vaktjournalen for Stapo i Bergen: «Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.» Med dette mener han at arrestasjonene av jødene i Bergensområdet har gått etter planen. (27.11.1942)

De 72 jødene som på ordre fra Gerhard Flesch ble sendt fra Trøndelag til Oslo med tog, har ankommet Oslo østbanestasjon etter at DS Donau og MS Monte Rosa har seilt. Disse jødene blir dermed overført til Bredtvet leir. I alt 196 jøder kommer til å sitte internert på Bredtvet frem til ny deportasjon i februar. (27.11.1942)

World Jewish Congress har sendt et brev til utenriksminister Trygve Lie i London og ber om at radiosendingene fra London skal inneholde appeller til Norge om å redde jødene. Lie avslår dette et par dager senere: «Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge.» Brevet fra World Jewish Congress inneholder også beskrivelser av forfølgelsene i de enkelte okkuperte områdene. (27.11.1942)

Skolene får beskjed om at de kan ta juleferie fra 30. november. Årsaken er bekymring for knappe brenselsforråd. (27.11.1942)