Nansenhjelpen har satt i gang en storstilt varslingsaksjon til jøder de er i kontakt med, uten å rekke å nå ut til alle. (25.11.1942)