Det meldes at det i likhet med i fjor er utstedt strengt forbud mot å tenne sankthansbål. (22.06.1942)

Quisling får svar på sitt brev av 9. juni til Hitler, der han fremmet sine hjertesaker: Fredsavtale, riksting, norsk selvstendighet og egne stridskrefter. Svaret er negativt: Forandring i forholdet Norge – Tyskland er utelukket slik krigssituasjonen er nå. Quisling fortsetter likevel for fullt med å forberede et riksting. (22.06.1942)

Norske frontkjempere i Den norske legion (SS-Freiwilligen-Legion Norwegen) i Russland. På det ene bildet forhører to frontkjempere russiske krigsfanger. (21.06.1942)

Alle nordmenn i Sachsenhausen blir samlet i egen brakke. Antallet vokser, og i løpet av et par år blir det fem norske brakker. Forholdene blir etter hvert noe bedre på enkelte punkter, blant annet fordi det blir flere leger blant fangene. De har svært dårlig tilgang på medisiner, men klarer allikevel å holde liv i mange som ellers ville ha bukket under. (21.06.1942)

Inga Lerfald, som opprinnelig har vært hushjelp for Rinnan, men nå har fått oppdrag som agent, reiser til Tromsø. To negative agenter i Tromsø kommer deretter til Trondheim for å ha møte med «hjemmefrontledelsen» hos Kitty Lorange i Erling Skakkes gate 52. Negative agenter er folk som tror de jobber for den norske motstandsbevegelsen, men i realiteten blir en del av nettverket til Rinnan. (21.06.1942)

Parti- og propagandastevnet Nasjonal Samlings Borgarting arrangeres i Sarpsborg. Foruten taler, appeller, hilsener, musikk, underholdning og «kameratkveld», arrangeres det idrettsstevne på Sarpsborg stadion. Tillitsmannsmøter for partiets særorganisasjoner (Rikshirden, NS Kvinneorganisasjon, Kvinnehirden, NS Ungdomsfylking m.fl.) blir også avholdt. Søndagen er det propagandamarsj gjennom byen, og helgen avsluttes med folkemøte i Kulåsparken med taler av Vidkun Quisling og Gulbrand Lunde. (21.06.1942)

MT Nortind av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U67 utenfor New Orleans. Én mann forsvinner og antas omkommet. Skipet når New Orleans to dager etter, blir reparert og er tilbake i tjeneste i september. (20.06.1942)

Den nyoppussede Singsaker gård i Trondheim, med adresse Nedre Allé 16, blir rekvirert av tyskerne. Hovedbygningen på to etasjer har en grunnflate på 352 kvadratmeter med 16 rom, tre kjøkken og to bad. Etter noen ombygningsarbeider blir gården et Lebensborn-hjem med navnet Stadtheim Drontheim og får 30 mødreplasser og 10 barneplasser. (Bilder fra boka «SS für ein Grossgermanien – Schwert und Wiege», 1942) (20.06.1942)

Det står nå to kirker mot hverandre, den ene er den NS-dominerte statskirken hvor departementet utnevner nye biskoper og prester. Den andre er nærmest illegal, hvor det opprettes en ny Den Midlertidige Kirkeledelse med tre biskoper (Berggrav, Maroni og Hille) og tre medlemmer (Hallesby, Hope og Wisløff) fra Kirkens Samråd. Lederne skal stå offentlig frem, men blir de arrestert, skal Den Midlertidige Kirkeledelse gå under jorden med nye menn som umiddelbart skal utpekes. (20.06.1942)

MT Herborg av Oslo blir kapret av den tyske hjelpekrysseren Thor i det Indiske Hav, på reise fra Abadan til Fremantle. Det settes prisebesetning om bord og de ankommer Yokohama 22. juli. Skipet avgår videre til Frankrike i november, under navnet Hohen-Friedeburg. (19.06.1942)

Omtrent 200 brannbomber blir sluppet fra tre fly over militært område i Vardø, men ingen sivil skade. (19.06.1942)

I statsråd blir sersjant Rubin Langmo tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende tapperhet under raidet på Måløy 27. desember 1941». Også Martin Linge blir tildelt Krigskorset, post mortem. (19.06.1942)

En mann fra Sørlandet blir arrestert for å ha skrevet ut falske resepter på sprit i en dyrleges navn. På apoteket i Mandal fatter man til slutt mistanke. Det viser seg at mannen urettmessig har fått fatt i en reseptblokk og har skrevet ut 14-15 falske resepter som han har fått utlevert sprit på. (19.06.1942)

Fisker Alfred Mathisen fra Vardø blir henrettet i Kirkenes etter å ha blitt dømt i feltkrigsrett. Forbrytelsen er å ha drevet partisanvirksomhet og unnlatt å angi russiske tropper han har hatt kontakt med i Komagvær. (18.06.1942)

Et nytt direktiv fra Oberkommando der Wehrmacht innskjerper hvor viktige anleggsarbeidene i Norge er for krigens gang. Forsterkningene i Norge blir betegnet som bent frem «krigsavgjørende». 12. mai uttalte øverstkommanderende i Norge, von Falkenhorst, at man meget vel kan oppleve «angelsaksiske operasjoner», med kystbatteriene og flyplassene som britenes viktigste angrepsmål. Festningsverk og flyplasser står nå enda høyere på Hitlers prioriteringsliste for Norge, ved siden av de omfattende vei- og jernbaneprosjektene. I Trondheim og Bergen skal det bygges bombesikre ubåtbunkere, og en tørrdokk skal reises for de største skip. Planene for produksjonen av aluminium og magnesium blir også utvidet. Alt dette utgjør Festung Norwegen. (18.06.1942)

En Oslo-avis melder at det er stigende ungdomskriminalitet og mange guttebander som herjer. Det advares om at de som blir tatt, blir satt til jordbruksarbeid. (18.06.1942)

DT Moira av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U158 utenfor Port Isabel i Texas, på reise fra New Orleans til Vera Cruz. Alf Kristensen fra Randesund omkommer og tre blir skadet. Mannskapet kommer seg i livbåtene og blir brakt inn til Port Isabel dagen etter. (17.06.1942)

Einsatzgruppe Wiking har tidligere kalkulert med behov for 75 000 arbeidere på anleggsarbeid i Norge. Nå signaliserer de at krigsfanger og andre fanger vil inngå som hovedbestanddel i arbeidsstyrken. Fangearbeidskraften kommer i all vesentlighet til å bestå av ufaglærte menn. (16.06.1942)

Kitty Lorange, som er fersk agent i Rinnanbanden, gjør et mislykket forsøk på å verve en negativ agent i Meråker. (16.06.1942)