Alle nordmenn i Sachsenhausen blir samlet i egen brakke. Antallet vokser, og i løpet av et par år blir det fem norske brakker. Forholdene blir etter hvert noe bedre på enkelte punkter, blant annet fordi det blir flere leger blant fangene. De har svært dårlig tilgang på medisiner, men klarer allikevel å holde liv i mange som ellers ville ha bukket under. (21.06.1942)