Carl Petter Johansen fra Hisøy blir henrettet i Brandenburg. Han har vært involvert i en sak der de andre dømte ble henrettet i februar, men Johansen har blitt sendt til Tyskland og dømmes og henrettes der på grunn av en annen sak. (05.06.1942)

NS’ folkedomstol dømmer 21 personer til fra fire til ni måneders fengsel for fremstilling og distribusjon av «hemmelige» aviser. (05.06.1942)

I statsråd i London blir det bestemt at vernepliktsalderen skal heves fra 37 til 55 år for personell i Storbritannia. I krigens tre siste år omfatter utskrivningen i Storbritannia dermed 37 års-klasser (18-55). (05.06.1942)

Den britiske regjering uttrykker ønske om å få spesialtrente soldater også fra de norske styrker inn i sine kommandotropper for spesielle oppdrag. Den norske regjeringen svarer at man i prinsippet er enige i dette, men at rekrutteringsforholdene for tiden er så vanskelige at saken må utsettes. (05.06.1942)