Aasmund Taarnesvik fra Åfjord i Trøndelag omkommer i Suez når han i mørket er på vei hjem til leiren og blir påkjørt av en militærbil. Han gravlegges på British War Cemetery i Suez. Taarnesvik gikk over fra handelsflåten til den britiske marinen i 1940, men ble for 15 dager siden overført til den norske marinen. (30.06.1942)

Juni 1942 er den verste måneden for alliert skipsfart under hele krigen. Til sammen 170 handelsskip har gått tapt, 20 av dem norske. I første halvår 1942 har Nortraship mistet totalt 68 skip. På norske skip har 666 sjømenn omkommet, av dem 523 nordmenn. (30.06.1942)

MS Mosfruit av Farsund blir av en tysk ubåt torpedert og senket med granater, på reise fra St. John til Liverpool. Alle 36 om bord overlever i én livbåt og ankommer Belfast sju dager senere. (30.06.1942)

Den pensjonerte statslosen Hilmar Wollan fra Fiskenes på Andøya omkommer når en mine han prøver å trekke løs med et tau eksploderer. Minen har kommet i land i sjøkanten nedenfor huset hans. (30.06.1942)

Under regjeringsmøtet i London i dag blir det gjort kjent at president Roosevelt har bestemt seg for å gi Norge en ubåtjager. Denne skal overrekkes på Kong Haakons 70-årsdag den 3. august, og presidenten ønsker at gaven skal mottas av kronprinsesse Märtha på vegne av kongen. Kronprinsessen kan imidlertid ikke være til stede under den foreslåtte sermonien, så overleveringen blir utsatt fra 3. august til 16. september. Ubåtjageren får navnet King Haakon VII og setter nærmest en uslåelig rekord i den norske marinen: Utseilt distanse i krigssone blir på totalt 85 000 nautiske mil, eller fire ganger rundt jorden ved ekvator. Jageren deltar i 79 konvoier uten uhell, tap av menneskeliv eller alvorlige skader. 90 prosent av mannskapet blir beholdt frem til krigens slutt. (30.06.1942)