I statsråd blir sersjant Rubin Langmo tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende tapperhet under raidet på Måløy 27. desember 1941». Også Martin Linge blir tildelt Krigskorset, post mortem. (19.06.1942)