En mann fra Sørlandet blir arrestert for å ha skrevet ut falske resepter på sprit i en dyrleges navn. På apoteket i Mandal fatter man til slutt mistanke. Det viser seg at mannen urettmessig har fått fatt i en reseptblokk og har skrevet ut 14-15 falske resepter som han har fått utlevert sprit på. (19.06.1942)