Den nyoppussede Singsaker gård i Trondheim, med adresse Nedre Allé 16, blir rekvirert av tyskerne. Hovedbygningen på to etasjer har en grunnflate på 352 kvadratmeter med 16 rom, tre kjøkken og to bad. Etter noen ombygningsarbeider blir gården et Lebensborn-hjem med navnet Stadtheim Drontheim og får 30 mødreplasser og 10 barneplasser. (Bilder fra boka «SS für ein Grossgermanien – Schwert und Wiege», 1942) (20.06.1942)