DT Moira av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U158 utenfor Port Isabel i Texas, på reise fra New Orleans til Vera Cruz. Alf Kristensen fra Randesund omkommer og tre blir skadet. Mannskapet kommer seg i livbåtene og blir brakt inn til Port Isabel dagen etter. (17.06.1942)