Einsatzgruppe Wiking har tidligere kalkulert med behov for 75 000 arbeidere på anleggsarbeid i Norge. Nå signaliserer de at krigsfanger og andre fanger vil inngå som hovedbestanddel i arbeidsstyrken. Fangearbeidskraften kommer i all vesentlighet til å bestå av ufaglærte menn. (16.06.1942)