Det står nå to kirker mot hverandre, den ene er den NS-dominerte statskirken hvor departementet utnevner nye biskoper og prester. Den andre er nærmest illegal, hvor det opprettes en ny Den Midlertidige Kirkeledelse med tre biskoper (Berggrav, Maroni og Hille) og tre medlemmer (Hallesby, Hope og Wisløff) fra Kirkens Samråd. Lederne skal stå offentlig frem, men blir de arrestert, skal Den Midlertidige Kirkeledelse gå under jorden med nye menn som umiddelbart skal utpekes. (20.06.1942)