MT Nortind av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U67 utenfor New Orleans. Én mann forsvinner og antas omkommet. Skipet når New Orleans to dager etter, blir reparert og er tilbake i tjeneste i september. (20.06.1942)