Årnes Garveri ved Flekkefjord har sendt ut de første prøveskoene av fiskeskinn på markedet. Ledende skofabrikanter uttaler seg anerkjennende om skoenes kvalitet og utseende. Det har vært eksperimentert med denne produksjonen i halvannet år. Fiskeskinn blir også blant annet benyttet til porteføljeartikler og hansker, og prisene er ikke avskrekkende. (06.06.1942)

En britisk Catalina lander på Svalbard og tar med seg de seks mest skadde etter Operasjon Fritham 14. mai. Tyskerne har bombet området i omtrent to uker etter at den norske troppeavdelingen ble ilandsatt. (06.06.1942)

Orts- und Hafenkommandant i Vardø utsteder restriksjoner for sivilbefolkningens bevegelsesfrihet. Det er kun tillatt å ankomme Vardø i Vestervågen og Østervågen. Alle sivilpersoner som skal forlate Vardø for lengre tid må vise grenseboerbevis og tillatelse fra politimester og evakueringssjef. I Vestervågen skal man kontakte Hafenüberwachungsstelle og i Østervågen vakta ved avreise og ankomst. Forseelser mot disse bestemmelsene vil bli strengt straffet, dessuten risikerer man å bli beskutt med skarpt. (06.06.1942)