DS Wilford av Tønsberg blir beskutt og senket av en japansk ubåt i Mozambique-kanalen. To norske og sju kinerese omkommer. 35 personer overlever i livbåter. (07.06.1942)

På Kvænangsfjellet, Sennalandet og Hatter skal det oppføres snøtunneler av tre. Arbeidet med snøtunnelen over Baddereidet i Kvænangen skal utføres av et hundretalls internerte lærere, noen jøder fra Troms og tyske desertører. På Kvænangsfjellet kommer 400 fanger fra Grini til å arbeide utover sommeren og høsten; over fem kilometer snøtunnel blir bygget sammen med sovjetiske krigsfanger. (07.06.1942)

Lars Nødtvedt fra Hosanger, som har drevet med illegalt arbeid og vært med på å holde folk som kommer fra England skjult, dør etter grov mishandling på det tyske lasarettet i Bergen. Han ble arrestert for en uke siden. (07.06.1942)

Per Schønberg fra Kragerø omkommer når flyet hans får motorstopp under en luftkamp i Nord-England. (07.06.1942)

Sigmunn Johansen, som bor med sin familie i tredje etasje i Prinsens gate 32 i Trondheim, forteller:
(07.06.1942)