MS Pleasantville av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Alexandria. Lasten er fosfat og krigsmateriell. To mann omkommer, mens resten av mannskapet blir berget av et polsk skip. (08.06.1942)

MT South Africa av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra Curacao til Freetown med olje. Fem nordmenn blir drept når torpedoen treffer maskinrommet, mens 36 mann overlever i livbåter. (08.06.1942)

Organisation Todt starter byggingen av et kystfort på Trondenes ved Harstad. Stillingen, som er en del av Festung Norwegen, skal inngå i forsvaret av Narvik. Etter hvert etableres en fangeleir for sovjetiske slavearbeidere. Omtrent 800 av disse omkommer i løpet av krigen. Bildet viser krigsfanger og tyske soldater som losser kanonløpet til en av «Adolfkanonene», en kanon med opptil 56 kilometer rekkevidde. (08.06.1942)