Jernbanearbeider og jøde Moses Martin Bergmann blir arrestert. I november blir han sendt til Auschwitz med sin kone Ruth og barna Else Marie og David. Alle dør der. (26.06.1942)

Konsultativ statsråd Johan Ludwig Mowinckel går av. Det har lenge pågått en strid om Mowinckel: Det er konsensus i London-regjeringen om at hans holdning under Riksrådsforhandlingene i 1940 var defaitistisk, blant annet ved at han viste forståelse overfor forhandlingene med tyskerne. Nygaardsvold har foreslått at Mowinckel drar til USA for å lede Nortraship, noe Mowinckel selv har kjempet imot. Likevel insisterer Nygaardsvold, og en bitter Mowinckel aksepterer stillingen i New York. (26.06.1942)

Det bombes kraftig i Vardø. Det tyske luftvernet skyter mot flyene, men Vardø blir hardt rammet. Til sammen blir det droppet minst 19 bomber, og én av bombene faller omtrent 15 meter fra lærebrukets internatbygning som er i bruk som sykehus. Bygningen blir sterkt skadet av bombesplinter og steinsprut. Det blir også kastet ned en del flyveblader fra flyene. Flyvebladene blir samlet opp og avlevert til Hafenüberwachungstelle. Til sammen blir én kvinne, Berntine M. Bersvendsen, og to menn, Kristoffer S. Gjerde og Luther M. Larsen, drept. To kvinner blir såret. 34 bygninger blir skadet, enkelte så mye at de må rives. (25.06.1942)

Spillegalskapen florerer, og stadig flere prøver lykken på totalisator. Det er tydelig at folk har flere penger mellom hendene på de største trav- og galoppbaner på Østlandet, og de sitter løst. På én helg blir det omsatt for to millioner kroner, det mangedobbelte av det som tidligere var normalt. (25.06.1942)

Motstandskvinnen Abelone Møgster (58) fra Austevoll blir arrestert for å ha hjulpet englandsfarere i flukt fra Norge til Storbritannia. Hun blir tatt til fange sammen med sin bror, og begge blir overført til Bergen kretsfengsel og utsatt for grov tortur. Senere overføres Abelone til Grini, videre til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange og senest til utryddelsesleiren Mauthausen i Østerrike. Hun blir til slutt reddet av de hvite bussene og blir den eldste norske kvinnen som overlever fangenskapet som NN-fange. (25.06.1942)

Hver dag kan man iaktta folk som fyller kurver og sekker med løvetann. Det er kaninholdere som er ute på «matauk». Løvetann er utmerket tilleggsfôr til kaninene. Veiskråninger og jorder hjemsøkes, og her er det nok å ta av. Fullt så glade er ikke bønder som ser at folk tråkker ned den spirende grøden på åkeren. (25.06.1942)

Kristian Ottosen, som sammen med Theta-gruppen i Bergen driver med illegal radiokommunikasjon og sabotasjeoppdrag, blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Han blir utsatt for omfattende tortur, men lykkes i å ikke oppgi andre navn eller røpe kjennskap til gruppen. Senere sendes han til Grini og Sachsenhausen, før han blir NN-fange i Natzweiler og andre leire. Mot krigens slutt blir han hentet ut av de hvite bussene og blir forfatter som skriver banebrytende dokumentasjon om Tysklands-fangene. (25.06.1942)

Tyskerne har aksjon mot flere motstandsgrupper i Bergensområdet, blant andre etterretningsgruppen CX. Aksjonene medfører omtrent 50 arrestasjoner. (25.06.1942)

Lensmannen i Brandbu har knepet 14 hjemmebrennere som har stjålet melasse fra forskjellige gårdsfjøs og brukt den som råstoff i produksjonen. De impliserte har arbeidet i tre «kokelag», og det er beslaglagt tre apparater. En av dem som arresteres, angir som grunn at de er svært misfornøyde med tildelingen på de lovlige brennevinskortene. (24.06.1942)

En mann fra Kiberg i Finnmark er av en tysk krigsrett dømt til døden og skutt etter å ha hatt «ulovlig forbindelse med en fiendtlig stat». (24.06.1942)

De første jugoslaviske fangene ankommer Falstad. Én av dem, Ljuban Vukovic, blir utpekt som tyskernes faste graver i Falstadskogen. Dette oppdraget får han frem til frigjøringen. Han blir meget sentral under påvisningen av gravene etter krigen. (24.06.1942)

895 av de rundt 1100 jugoslaviske fangene som er fraktet til Norge med det tyske lasteskipet Kerkplein, blir internert i Beisfjord fangeleir sør for Narvik. De arbeidsføre skal brukes til å bygge veier og brakker, under svært harde forhold. I fangeleiren er norske hirdmenn vakter, foruten menn fra SS og det tyske Schutzpolizei. (24.06.1942)

MT Andrea Brøvig av Farsund blir torpedert og senket av den tyske ubåten U128 på reise fra Trinidad til Freetown. Med tre livbåter kommer besetningen på 38 personer seg velberget til Trinidad. (23.06.1942)

DS Torvanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U84 på reise fra Halifax til Alexandria. Skipet frakter krigsmateriell. Fire personer omkommer og 33 overlever. (23.06.1942)

Telavågbarna over seks år, som har blitt igjen på Storetveit skole i Bergen etter at tyskerne splittet familiene og sendte mødrene, besteforeldrene og søsknene under seks år til internering på Framnes ungdomsskole i Hardanger, får en liten gledesstund når Røde Kors steller i stand St. Hans-feiring. «Alle ansikter strålte av glede, og for en stund var alle sorger glemt», skriver Røde Kors-legen Konrad Birkhaug til dette bildet. Det er bare de barna som tyskerne vil adoptere bort som er igjen på Storetveit. (23.06.1942)

Politi- og lensmannsfolk har fått en ny oppgave: De skal påse at det ikke arrangeres ulovlig dansemoro. I Ramnes i Vestfold overrasker lensmannen 100 mennesker som svinger seg i dansen, og mange av deltakernes navn blir notert. I Høland i Akershus blir lensmannen overfalt og mishandlet av noen ungdommer når han vil stanse en ulovlig dansefest. I Magnor i Hedmark griper politiet inn mot ungdom som har trosset danseforbudet. De fleste steder arrangeres «illegale» dansefester og mer private sammenkomster som lovens håndhevere ikke får snusen i. (23.06.1942)

Befolkningen i Korgen i Nordland våkner opp til at mange krigsfanger blir plassert i en leir midt i bygda. I løpet av noen hektiske forsommeruker har mannskaper fra Statens vegvesen bygget fangeleire både i Korgen og i Osen. Leirene skal huse krigsfanger fra Jugoslavia, som skal brukes til å bygge veien over Korgfjellet («Blodveien»). Til sammen 646 av fangene kommer til å omkomme i leirene og under arbeidet. (23.06.1942)

Det er dramatikk på Stockholmsruten: Den erfarne norske sivilflygeren Erik Engnæs letter med et Douglasfly fra Bromma lufthavn ved Stockholm. Om bord er en kvinne og 20 menn som skal til Skottland. Med ett begynner den ene motoren å harke og hoste, og litt senere er det ikke stort bedre med den andre. En nødlanding på sjøen er trolig eneste sjanse til å berge livet, men uten skikkelig motorkraft og med olje som spruter mot frontglasset, blir det ikke så enkelt. Engnæs tørker olje av vinduet med den ene hånden samtidig som han styrer med den andre – og ned kommer de i god behold. Så kommer de seg opp i gummiflåten og padler inn til land. Engnæs blir æret med DFC (Distinguished Flying Cross) for denne bragden. (23.06.1942)

Alv Johan Torbjørnsen, som siden 1936 har vært medlem av Osvald-gruppa og rapportert ankomst og avgang av tyske skip samt deltatt i sabotasje mot disse og våpen- og ammunisjonslagre som ble opplagt på kaiområdet i Oslo, blir arrestert. Han sendes til Tyskland og dør i Sachsenhausen i januar 1943. (22.06.1942)