Einsatzgruppe Wiking har tidligere kalkulert med behov for 75 000 arbeidere på anleggsarbeid i Norge. Nå signaliserer de at krigsfanger og andre fanger vil inngå som hovedbestanddel i arbeidsstyrken. Fangearbeidskraften kommer i all vesentlighet til å bestå av ufaglærte menn. (16.06.1942)

Kitty Lorange, som er fersk agent i Rinnanbanden, gjør et mislykket forsøk på å verve en negativ agent i Meråker. (16.06.1942)

I Vardal og Snertingdal utsteder ordførerne forbud mot plukking av tyttebærlyng. Lyngen er populær som teerstatning, og folk har drevet plukking i stor stil. (16.06.1942)