Hedmark Arbeidsfylking arrangerer idrettsstevne på Hamar. Dette er en NS-drevet organisasjon som prøver å mobilisere ungdom til å gjøre «samfunnsnyttig» arbeid. Her står lederne av organisasjonen på Idrettsplassen. Fremst står general Carl Frölich Hanssen, lederen for Arbeidstjenesten. (28.06.1942)

Den norske brigaden i Skottland avgir 27 mann til Sjøforsvarets overkommando for trening som kystartillerister, fordi det antas at det kan bli behov for kystartilleri til forsvar av befridde områder av Norge. Styrken i kystartilleriet skal frem til frigjøringen bli bygd opp til over 600 mann og bemanner etter hvert to stridsklare fort; Fort Nigg og Fort South Sutor på nordøstkysten av Skottland. (28.06.1942)

De to første NS-utnevnte biskoper ordineres: Lars A. Frøyland i Oslo bispedømme og Ludvig D. Zwilgmeyer i det nye Skien bispedømme. Begge har fått et brev undertegnet av 110 prester, hvor det blant annet står: «De er ikke rettelig kalt og vil ikke bli rettelig ordinert. Derfor må De også bli en ensom mann. Vi har har sendt dette brevet i oppriktig sorg. Vi kan ikke hilse Dem velkommen på Deres ordinasjonsdag». Til stede under ordinasjonen i Vår Frelsers Kirke i Oslo, er foruten Quisling en rekke celebriteter i NS og statsadministrasjonen. På bildet ses (fra venstre) sogneprest Sigurd Haga (Øvre Rendal), konstituerte biskoper Dagfinn Zwilgmeyer (Bergen), Jørgen Sivertsen (Hammerfest), Georg Falck-Hansen (Hamar), Hans Olav Hagen (Oslo), Ole J. Kvasnes (Stavanger) og de to ordinandene, Ludvig D. Zwilgmeyer og Lars A. Frøyland. Konstituert biskop, domprost i Nidarosdomen, Einar Lothe, er ordinator (ikke på bildet). (28.06.1942)

Shetlandsgjengen blir formelt organisert som Norwegian Naval Independent Unit, under etterretningsorganisasjonene SOE og SIS. Gjengen har nå 14 fiskefartøy til rådighet. På grunn av deres innsats er det nokså gode forbindelseslinjer mellom Norge og Storbritannia. (28.06.1942)