MT Andrea Brøvig av Farsund blir torpedert og senket av den tyske ubåten U128 på reise fra Trinidad til Freetown. Med tre livbåter kommer besetningen på 38 personer seg velberget til Trinidad. (23.06.1942)

DS Torvanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U84 på reise fra Halifax til Alexandria. Skipet frakter krigsmateriell. Fire personer omkommer og 33 overlever. (23.06.1942)

Telavågbarna over seks år, som har blitt igjen på Storetveit skole i Bergen etter at tyskerne splittet familiene og sendte mødrene, besteforeldrene og søsknene under seks år til internering på Framnes ungdomsskole i Hardanger, får en liten gledesstund når Røde Kors steller i stand St. Hans-feiring. «Alle ansikter strålte av glede, og for en stund var alle sorger glemt», skriver Røde Kors-legen Konrad Birkhaug til dette bildet. Det er bare de barna som tyskerne vil adoptere bort som er igjen på Storetveit. (23.06.1942)

Politi- og lensmannsfolk har fått en ny oppgave: De skal påse at det ikke arrangeres ulovlig dansemoro. I Ramnes i Vestfold overrasker lensmannen 100 mennesker som svinger seg i dansen, og mange av deltakernes navn blir notert. I Høland i Akershus blir lensmannen overfalt og mishandlet av noen ungdommer når han vil stanse en ulovlig dansefest. I Magnor i Hedmark griper politiet inn mot ungdom som har trosset danseforbudet. De fleste steder arrangeres «illegale» dansefester og mer private sammenkomster som lovens håndhevere ikke får snusen i. (23.06.1942)

Befolkningen i Korgen i Nordland våkner opp til at mange krigsfanger blir plassert i en leir midt i bygda. I løpet av noen hektiske forsommeruker har mannskaper fra Statens vegvesen bygget fangeleire både i Korgen og i Osen. Leirene skal huse krigsfanger fra Jugoslavia, som skal brukes til å bygge veien over Korgfjellet («Blodveien»). Til sammen 646 av fangene kommer til å omkomme i leirene og under arbeidet. (23.06.1942)

Det er dramatikk på Stockholmsruten: Den erfarne norske sivilflygeren Erik Engnæs letter med et Douglasfly fra Bromma lufthavn ved Stockholm. Om bord er en kvinne og 20 menn som skal til Skottland. Med ett begynner den ene motoren å harke og hoste, og litt senere er det ikke stort bedre med den andre. En nødlanding på sjøen er trolig eneste sjanse til å berge livet, men uten skikkelig motorkraft og med olje som spruter mot frontglasset, blir det ikke så enkelt. Engnæs tørker olje av vinduet med den ene hånden samtidig som han styrer med den andre – og ned kommer de i god behold. Så kommer de seg opp i gummiflåten og padler inn til land. Engnæs blir æret med DFC (Distinguished Flying Cross) for denne bragden. (23.06.1942)