Det bombes kraftig i Vardø. Det tyske luftvernet skyter mot flyene, men Vardø blir hardt rammet. Til sammen blir det droppet minst 19 bomber, og én av bombene faller omtrent 15 meter fra lærebrukets internatbygning som er i bruk som sykehus. Bygningen blir sterkt skadet av bombesplinter og steinsprut. Det blir også kastet ned en del flyveblader fra flyene. Flyvebladene blir samlet opp og avlevert til Hafenüberwachungstelle. Til sammen blir én kvinne, Berntine M. Bersvendsen, og to menn, Kristoffer S. Gjerde og Luther M. Larsen, drept. To kvinner blir såret. 34 bygninger blir skadet, enkelte så mye at de må rives. (25.06.1942)

Spillegalskapen florerer, og stadig flere prøver lykken på totalisator. Det er tydelig at folk har flere penger mellom hendene på de største trav- og galoppbaner på Østlandet, og de sitter løst. På én helg blir det omsatt for to millioner kroner, det mangedobbelte av det som tidligere var normalt. (25.06.1942)

Motstandskvinnen Abelone Møgster (58) fra Austevoll blir arrestert for å ha hjulpet englandsfarere i flukt fra Norge til Storbritannia. Hun blir tatt til fange sammen med sin bror, og begge blir overført til Bergen kretsfengsel og utsatt for grov tortur. Senere overføres Abelone til Grini, videre til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange og senest til utryddelsesleiren Mauthausen i Østerrike. Hun blir til slutt reddet av de hvite bussene og blir den eldste norske kvinnen som overlever fangenskapet som NN-fange. (25.06.1942)

Hver dag kan man iaktta folk som fyller kurver og sekker med løvetann. Det er kaninholdere som er ute på «matauk». Løvetann er utmerket tilleggsfôr til kaninene. Veiskråninger og jorder hjemsøkes, og her er det nok å ta av. Fullt så glade er ikke bønder som ser at folk tråkker ned den spirende grøden på åkeren. (25.06.1942)

Kristian Ottosen, som sammen med Theta-gruppen i Bergen driver med illegal radiokommunikasjon og sabotasjeoppdrag, blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Han blir utsatt for omfattende tortur, men lykkes i å ikke oppgi andre navn eller røpe kjennskap til gruppen. Senere sendes han til Grini og Sachsenhausen, før han blir NN-fange i Natzweiler og andre leire. Mot krigens slutt blir han hentet ut av de hvite bussene og blir forfatter som skriver banebrytende dokumentasjon om Tysklands-fangene. (25.06.1942)

Tyskerne har aksjon mot flere motstandsgrupper i Bergensområdet, blant andre etterretningsgruppen CX. Aksjonene medfører omtrent 50 arrestasjoner. (25.06.1942)