MT Herborg av Oslo blir kapret av den tyske hjelpekrysseren Thor i det Indiske Hav, på reise fra Abadan til Fremantle. Det settes prisebesetning om bord og de ankommer Yokohama 22. juli. Skipet avgår videre til Frankrike i november, under navnet Hohen-Friedeburg. (19.06.1942)

Omtrent 200 brannbomber blir sluppet fra tre fly over militært område i Vardø, men ingen sivil skade. (19.06.1942)

I statsråd blir sersjant Rubin Langmo tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende tapperhet under raidet på Måløy 27. desember 1941». Også Martin Linge blir tildelt Krigskorset, post mortem. (19.06.1942)

En mann fra Sørlandet blir arrestert for å ha skrevet ut falske resepter på sprit i en dyrleges navn. På apoteket i Mandal fatter man til slutt mistanke. Det viser seg at mannen urettmessig har fått fatt i en reseptblokk og har skrevet ut 14-15 falske resepter som han har fått utlevert sprit på. (19.06.1942)