MT Leiv Eiriksson av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Barbados. Seks omkommer, mens resten av mannskapet bringes inn til Barbados av en hurtiggående britisk motorbåt. (27.06.1942)

De første 30 russiske krigsfangene ankommer Kvitneset fort på Hareidlandet på Sunnmøre. I august 1941 startet tyskerne oppbyggingen av en festning i samarbeid med to norske entreprenører: Bernard Olsvik og Erlend Hurlen. (27.06.1942)

MS Moldanger av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt utenfor USAs østkyst, på reise fra Buenos Aires til New York. 14 personer mister livet, mens 30 overlever. Ni mann tilbringer 48 døgn på flåte før de blir reddet. De har brød og vann for 21 dager, men klarer seg ved å fange fisk. Nærende kjøtt får de også fra ei skilpadde. Det ene bildet er tatt i New York etter redningen og viser de ni sammen med kaptein Frode Bjørn Hansen. Se Erik Byes samtale med fire av de overlevende i 1964: https://tv.nrk.no/se?v=FUHA64002664&t=860s (27.06.1942)

Den største katastrofen som rammer Murmansk-konvoiene oppstår når PQ17, den 17. konvoien med krigsmateriell til Sovjetunionen, er på vei fra Reykjavik til Arkhangelsk. Der har konvoien vakt oppsikt blant tyske rekognoseringsfly; 35 lasteskip med krigsmateriell, beskyttet av store britiske sjøstridskrefter. Når den britiske admiral Pound (feilaktig) får opplyst at Tirpitz har gått ut fra Norge for å angripe PQ17, gir Royal Navy beskjed om at skipene skal spre seg. De forsvarsløse skipene blir deretter angrepet av tyske fly og ubåter, som i løpet av en uke senker i alt 24 (14 av fly og 10 av ubåter) av konvoiens skip. Kun 11 fartøy når fram til destinasjonen med 64 000 tonn gods. Resultatet blir midlertidig stans av de arktiske konvoiene fram til september. Bildet viser eksorte- og handelsfartøy ved Hvalfjörður før konvoiens avreise. (27.06.1942)

I Norge blir utviklingen for jødene i Øst-Europa kjent gjennom den illegale avisen London-Nytt, som i dag melder at 700 000 jøder er myrdet av nazistene i Polen. Nyheten gjengis fra BBC, som tidligere i juni publiserte en rapport fra den polske eksilregjeringen. NS-medlem og redaktør av tidsskriftet Ragnarok, Hans S. Jacobsen, har også fått et brev fra en bekjent i SD i Katowice-distriktet som skriver at der gjør man «kort prosess» med polakker og jøder. (27.06.1942)

LOs sentrale illegale Faglig Utvalg, som koordinerer motstandsarbeidet i fagbevegelsen, sender ut et opprop mot tvangsarbeid på tyske militære anlegg. Det heter blant annet: «Nei, la tyskerne utføre sitt krigsarbeid selv. Du som blir tatt ut til slikt arbeid: Nekt å reise!» (27.06.1942)