Et nytt direktiv fra Oberkommando der Wehrmacht innskjerper hvor viktige anleggsarbeidene i Norge er for krigens gang. Forsterkningene i Norge blir betegnet som bent frem «krigsavgjørende». 12. mai uttalte øverstkommanderende i Norge, von Falkenhorst, at man meget vel kan oppleve «angelsaksiske operasjoner», med kystbatteriene og flyplassene som britenes viktigste angrepsmål. Festningsverk og flyplasser står nå enda høyere på Hitlers prioriteringsliste for Norge, ved siden av de omfattende vei- og jernbaneprosjektene. I Trondheim og Bergen skal det bygges bombesikre ubåtbunkere, og en tørrdokk skal reises for de største skip. Planene for produksjonen av aluminium og magnesium blir også utvidet. Alt dette utgjør Festung Norwegen. (18.06.1942)