MT Nortind av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U67 utenfor New Orleans. Én mann forsvinner og antas omkommet. Skipet når New Orleans to dager etter, blir reparert og er tilbake i tjeneste i september. (20.06.1942)

Den nyoppussede Singsaker gård i Trondheim, med adresse Nedre Allé 16, blir rekvirert av tyskerne. Hovedbygningen på to etasjer har en grunnflate på 352 kvadratmeter med 16 rom, tre kjøkken og to bad. Etter noen ombygningsarbeider blir gården et Lebensborn-hjem med navnet Stadtheim Drontheim og får 30 mødreplasser og 10 barneplasser. (Bilder fra boka «SS für ein Grossgermanien – Schwert und Wiege», 1942) (20.06.1942)

Det står nå to kirker mot hverandre, den ene er den NS-dominerte statskirken hvor departementet utnevner nye biskoper og prester. Den andre er nærmest illegal, hvor det opprettes en ny Den Midlertidige Kirkeledelse med tre biskoper (Berggrav, Maroni og Hille) og tre medlemmer (Hallesby, Hope og Wisløff) fra Kirkens Samråd. Lederne skal stå offentlig frem, men blir de arrestert, skal Den Midlertidige Kirkeledelse gå under jorden med nye menn som umiddelbart skal utpekes. (20.06.1942)