MS Kronprinsen av Oslo torpederes av den tyske ubåten U-432 på reise i konvoi fra Baltimore til England. Alf Bernhoff Pedersen omkommer. Akterskipet blåses bort og dekkslasten tar fyr, men skipet klarer å nå havn. I løpet av sommeren og høsten blir skipet reparert. (09.06.1942)

893 fanger blir ført som dyr innunder dekk på båten Gotta, den første transporten av jugoslaviske fanger fra Stettin til Norge. Om få dager forlater også skipene Sabina Hovald og Kirkplein samme sted, med totalt 1708 fanger om bord. Ved ankomst Trondheim blir fem syke fanger sendt til sykehus. «Sykehuset» viser seg å være Falstad, der fire av dem blir henrettet. Resten av fangene sendes nordover som slavearbeidere, for å jobbe på det som blir kjent som Blodveien. (09.06.1942)

De fleste Trondheimsgislene på Falstad blir løslatt. Disse ble arrestert i mars som reaksjon på sabotasjeaksjoner i Trøndelag. Her er noen av dem samlet rundt kaffebordet på Falstad nedre før de forlater stedet. Bildet er tatt av én av gislene; Viggo Bredal Hansen Heirung. (09.06.1942)

Ragnar Gustav Søderholm fra Magerøya (bildet) blir arrestert sammen med sin far Gustav og broren Asbjørn for å ha skjult russiske agenter. Senere henrettes Ragnar og Gustav, mens 16-åringen Asbjørn sendes til Tyskland og overlever flere konsentrasjonsleire. (09.06.1942)

Quisling skriver et brev til Hitler og ber om snarlige fredsforhandlinger. Han har på ingen måte gitt opp planen om å danne et riksting og håper fortsatt på å få i stand en fredsavtale med Tyskland. Han anmoder om at «den foreløpige fred» blir sluttet 18. juli, den datoen Harald Hårfagre seiret i slaget ved Hafrsfjord og samlet Norge til ett rike. (09.06.1942)