Norske frontkjempere i Den norske legion (SS-Freiwilligen-Legion Norwegen) i Russland. På det ene bildet forhører to frontkjempere russiske krigsfanger. (21.06.1942)

Alle nordmenn i Sachsenhausen blir samlet i egen brakke. Antallet vokser, og i løpet av et par år blir det fem norske brakker. Forholdene blir etter hvert noe bedre på enkelte punkter, blant annet fordi det blir flere leger blant fangene. De har svært dårlig tilgang på medisiner, men klarer allikevel å holde liv i mange som ellers ville ha bukket under. (21.06.1942)

Inga Lerfald, som opprinnelig har vært hushjelp for Rinnan, men nå har fått oppdrag som agent, reiser til Tromsø. To negative agenter i Tromsø kommer deretter til Trondheim for å ha møte med «hjemmefrontledelsen» hos Kitty Lorange i Erling Skakkes gate 52. Negative agenter er folk som tror de jobber for den norske motstandsbevegelsen, men i realiteten blir en del av nettverket til Rinnan. (21.06.1942)

Parti- og propagandastevnet Nasjonal Samlings Borgarting arrangeres i Sarpsborg. Foruten taler, appeller, hilsener, musikk, underholdning og «kameratkveld», arrangeres det idrettsstevne på Sarpsborg stadion. Tillitsmannsmøter for partiets særorganisasjoner (Rikshirden, NS Kvinneorganisasjon, Kvinnehirden, NS Ungdomsfylking m.fl.) blir også avholdt. Søndagen er det propagandamarsj gjennom byen, og helgen avsluttes med folkemøte i Kulåsparken med taler av Vidkun Quisling og Gulbrand Lunde. (21.06.1942)