30 000 vedhuggere er nå i sving med øks og sag i landets skoger for å skaffe ved til vinteren. Bare et begrenset antall er øvde huggere. (11.06.1942)

Konrad Anker Hennum, som arbeidet som telegrafist ved Sandefjord stasjon og flyktet til England høsten 1940, har gått inn i Kompani Linge. (11.06.1942)

Pristidende opplyser i sitt siste nummer at det er forbudt å opprette nye detaljforretninger i næringsmiddelbransjen eller utvide forretningen til å omfatte salg av nye varer. Heller ikke kan man åpne nye filialer eller utsalgssteder. (11.06.1942)

Trygve Bratteli har blitt arrestert av Gestapo i Kristiansund, der han siden høsten 1940 har jobbet som bygningsarbeider. Arrestasjonen er en del av okkupasjonsmaktens offensiv mot den illegale organisasjonen som arbeiderbevegelsen er i ferd med å bygge opp. Han fengsles i Trondheim og sendes senere til Møllergata 19, Grini og Sachsenhausen. Mot slutten av krigen sitter han i flere NN-leire. (11.06.1942)

Det er spist adskillige måkeegg i Arendal-distriktet i år. Folk ute i øydistriktet har stått og ventet på at måkene skulle verpe for å sikre seg eggene. Enkelte steder har måkeegg-omelett hørt til dagens kost. (11.06.1942)