Den britiske regjering uttrykker ønske om å få spesialtrente soldater også fra de norske styrker inn i sine kommandotropper for spesielle oppdrag. Den norske regjeringen svarer at man i prinsippet er enige i dette, men at rekrutteringsforholdene for tiden er så vanskelige at saken må utsettes. (05.06.1942)

Hitler er på et fem timers besøk i Finland og møter den finske øverstkommanderende, Carl Gustaf Mannerheim, i en jernbanevogn. Her snakker de om fortsettelseskrigen, der Finland er i krig med Sovjet, og styrken i det sovjetiske forsvaret. Et unikt lydopptak blir gjort av en tekniker fra finsk radio, som dokumenterer for ettertiden hva de snakker om. Teknikeren har gjemt en mikrofon i hattehyllen. Her kan du høre opptaket, det eneste som i dag finnes hvor Hitler snakker på normalt vis: https://okkupasjonen.no/filer/HitlerMannerheim.mp3 (04.06.1942)

En av skiklubbene på Byåsen i Trondheim skal inspisere sin skibakke, men ingen skibakke er å se. Fartsstillaset, som er av tre, er i sin helhet fjernet av uvedkommende. Man går ut fra at det er noen som har villet spe på sin brenselsbeholdning. (04.06.1942)

Johan Bertrand Johansen fra Larvik, som meldte seg til tjeneste for norske styrker i England da krigen kom, omkommer ved en ulykke ved en britisk avdeling. Ulykken oppstår når ett av beltene på en beltebil ryker og bilen velter. (03.06.1942)

Besetningsmedlemmene fra Catalina-flyet «Vingtor», som reddet to agenter fra Staveneset i Sunnfjord i mai, får overrakt Krigskorset med sverd fra kong Haakon under en seremoni i London. Utdelingen går til kaptein Finn Lambrechts, kapteinløytnant Håkon Offerdal, løytnant Bjørn Stray Tingulstad, kapteinløytnant Per Wåge Lea, løytnant Hans Rønningen, kvartermester Constantin Christensen, kvartermester Agnar Næss og kvartermester Hans Bærewahr-Hansen. Den britiske løytnant John M. Turner blir hedret for deltagelse i samme operasjon. (03.06.1942)

BAKGRUNN: Mye tyder på at den norske NS-ledelsen vet godt hvilken skjebne som venter jødene. NS-lederne, spesielt Sverre Riisnæs, Jonas Lie og Axel Stang, har nær kontakt med ledende tyske politikere og tjenestemenn. For eksempel reiste Jonas Lie med Einsatzgruppe D og var i Odessa da de massakrerte jødene i byen fra 23. til 25. oktober 1941. Quisling og Riisnæs har også nylig besøkt Ukraina og fikk vite om at de fleste jødene i området er drept. De gjenlevende jødene som Quisling og Riisnæs har sett, var slavearbeidere. Einar Rustad, en av lederne i NS Ungdomsfylking, har vært på en landbrukskonferanse i Łódź og ble vist rundt i gettoen. Han hevder at de fryktelige forholdene i gettoen opprørte ham. Hans S. Jacobsen, redaktør i det nasjonalsosialistiske tidsskriftet Ragnarok, får nå i løpet av juni et brev fra en bekjent i Sicherheitsdienst i Katowice-distriktet (som også omfatter Auschwitz), som skriver at «der gjør man kort prosess» med polakker og jøder. Mange norske frontkjempere, spesielt i SS-Division Wiking, er vitner og medvirker trolig selv til massakrer i Sovjetunionen. Beretninger om dette blir også offentliggjort i NS-pressen. Klaus Grossmann, som arbeider for Gestapo-avdelingen for «Jøde-, frimurer- og kirkesaker» i Norge og er tiltenkt rollen som leder for vaktstyrken ombord på DS Donau og MS Gotenland, uttaler at de «ikke har lov» til å vite hvilken skjebne som venter jødene; «det er best å ikke tenke på det, ellers vil tilværelsen bli uutholdelig». Noen av de tyske vaktene på Grini har også kjennskap til hva som venter jøder som skal bli deportert. Odd Bergfald forhører Siegfried Wolfgang Fehmer i Gestapos Osloavdeling etter krigen, og Fehmer erkjenner da at han tidlig kjente til at jødene skulle «likvideres i Tyskland». Bildet viser Quisling på besøk hos norske frivillige på østfronten, i Kalinowo, mai 1942. (03.06.1942)

MT Høegh Giant av Oslo blir utsatt for torpedoangrep på reise fra Freetown til Trinidad. Mannskapet går i livbåtene, og skipet synker ikke før utpå natten. Alle 39 om bord overlever. (03.06.1942)

Pris- og rasjoneringspolitiet beslaglegger blant annet 400 kilo kjøtt, 50 kilo smør og 50 kilo egg fra 40-50 personer under en kontroll i Trondheimsveien og Strømsveien i Oslo. (03.06.1942)

DS Nidarnes av Oslo blir torpedert og synker på reise fra New Orleans til Cristobal. 13 personer omkommer. Skipet fraktet utstyr for den amerikanske hæren. 11 overlevende blir reddet av et amerikansk skip. (02.06.1942)

MS Berganger av Bergen blir angrepet av to ubåter. Den første bommer på alle sine fem forsøk, mens den andre treffer med en torpedo midtskips. Tre nordmenn og en svenske omkommer, mens 43 mann overlever i livbåter og blir plukket opp av andre skip. (02.06.1942)

I Vardø blir tre hus totalskadet og 42 andre sterkt skadet under et flyangrep. To sivilpersoner mister livet og to blir såret. (02.06.1942)

Flyalarm i Vardø: To fly i stor høyde slipper ti sprengbomber på Gullringnes, hvorav fem går i havet. Befolkningen flokker seg rundt for å se på kraterne, som er omlag 1,5 meter i diameter. (01.06.1942)

Jødestjernen innføres i Nederland og Frankrike. I Norge blir aldri en slik ordning innført, men norske jøder skal ha en rød J stemplet i passet. (01.06.1942)

Den første tobakksrasjoneringen trer i kraft. Det er utstedt over en million kjøpekort i løpet av mai. Bare de som kan bevise at de har kjøpt tobakkvarer over lengre tid får kjøpekort. Strenge kundelister sørger for at riktige personer får kjøpe tobakk. Salget skal skje innenfor kjøpmennenes maksimumsgrenser, så mye av ansvaret ligger på dem. (01.06.1942)