Parti- og propagandastevnet Nasjonal Samlings Borgarting arrangeres i Sarpsborg. Foruten taler, appeller, hilsener, musikk, underholdning og «kameratkveld», arrangeres det idrettsstevne på Sarpsborg stadion. Tillitsmannsmøter for partiets særorganisasjoner (Rikshirden, NS Kvinneorganisasjon, Kvinnehirden, NS Ungdomsfylking m.fl.) blir også avholdt. Søndagen er det propagandamarsj gjennom byen, og helgen avsluttes med folkemøte i Kulåsparken med taler av Vidkun Quisling og Gulbrand Lunde. (21.06.1942)