Alv Johan Torbjørnsen, som siden 1936 har vært medlem av Osvald-gruppa og rapportert ankomst og avgang av tyske skip samt deltatt i sabotasje mot disse og våpen- og ammunisjonslagre som ble opplagt på kaiområdet i Oslo, blir arrestert. Han sendes til Tyskland og dør i Sachsenhausen i januar 1943. (22.06.1942)

Det meldes at det i likhet med i fjor er utstedt strengt forbud mot å tenne sankthansbål. (22.06.1942)

Quisling får svar på sitt brev av 9. juni til Hitler, der han fremmet sine hjertesaker: Fredsavtale, riksting, norsk selvstendighet og egne stridskrefter. Svaret er negativt: Forandring i forholdet Norge – Tyskland er utelukket slik krigssituasjonen er nå. Quisling fortsetter likevel for fullt med å forberede et riksting. (22.06.1942)