Quisling får svar på sitt brev av 9. juni til Hitler, der han fremmet sine hjertesaker: Fredsavtale, riksting, norsk selvstendighet og egne stridskrefter. Svaret er negativt: Forandring i forholdet Norge – Tyskland er utelukket slik krigssituasjonen er nå. Quisling fortsetter likevel for fullt med å forberede et riksting. (22.06.1942)