Det er nye vedtak om prisfastsettelse ved salg og bytte av brukte gjenstander. Det skal gjøres et fradrag for skade, slitasje og elde, og prisen må ikke under noen omstendighet overstige 90 prosent av «lovlig dagspris» for varen. (13.06.1942)