En lov gir Kulturdepartementet fullmakt til å nedlegge forbud mot et trykt skrift «når hensynet til statens sikkerhet og folkets vel forlanger det». Med dette er Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet satt ut av kraft hver gang den kommer i konflikt med den nye loven. Pressesensur er innført. (26.02.1942)