MS Leif blir torpedert og senket øst for Cape Hatteras på den amerikanske østkysten. Hele mannskapet rekker å komme seg i to livbåter. Den ene livbåten blir funnet av et svensk skip to dager senere, mens den andre livbåten med femten mann om bord forsvinner sporløst. (28.02.1942)