Etter at NS’ statistiske kontor har arbeidet med å opprette et register over «jødiske firmaer» og et «jødekartotek», har det tyske politiet nå tatt initiativ til opprettelsen av folkeregistre i alle kommuner. Per nå er det folkeregister i bare omtrent 42 bykommuner og 49 større landkommuner, for til sammen rundt halvparten av landets befolkning. (28.02.1942)