Ministrene Skancke og Stang har opplyst til pressen at ungdomstjenesten skal settes i verk allerede “i de nærmeste dager etter 1. mars”. (28.02.1942)