Ministrene Skancke og Stang har opplyst til pressen at ungdomstjenesten skal settes i verk allerede «i de nærmeste dager etter 1. mars». (28.02.1942)