Skuta Selma, som går i vedtransport i Trondheimsfjorden, forsvinner sporløst. Det viser seg at hun driver inn i et minefelt i sterk kuling og snødrev, mens hun har den gamle seiljakten Morild på slep. Alle om bord forulykker. (28.02.1942)