Det oppdages at to 21 år gamle menn har presentert seg som politimenn og hirdmenn, og under dekke av dette tilegnet seg blant annet gjenstander av gull og sølv fra private, ilagt mulkter og beslaglagt tobakk i forretninger. De har vist frem skilt som angivelig skulle fungere som polititegn. Begge blir arrestert. (28.02.1942)