Lærerne på Universitetet vil ikke forholde seg passive overfor konflikten mellom lærerne og NS-myndighetene. Universitetslærerne støtter nærmest enstemmig sine kolleger i skolen, og i samråd med blant andre professor Harald Schjelderup og høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup blir det utformet et protestskriv til minister Skancke. Bare noen få universitetslærere velger å ikke signere brevet.

(28.02.1942)